Ruwvoer

Uitstel inzaaidatum vanggewas na mais in Drenthe, Friesland en Groningen tot 10 oktober

Doordat de mais dit jaar gemiddeld drie weken later is gezaaid dan normaal verwachten de deskundigen dat het gemiddelde drogestofgehalte rond 1 oktober ongeveer 30 tot 32 procent zal zijn
Doordat de mais dit jaar gemiddeld drie weken later is gezaaid dan normaal verwachten de deskundigen dat het gemiddelde drogestofgehalte rond 1 oktober ongeveer 30 tot 32 procent zal zijn

Maistelers in de drie noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben nog tot 10 oktober de tijd om een vanggewas te zaaien.

 Wel blijft de verplichting gelden dat het vanggewas binnen 48 uur na de maisoogst moet zijn ingezaaid.

Drie weken later gezaaid

Dit heeft demissionair minister Adema besloten na inwinning van advies bij de expertgroep ‘vanggewas na mais’ en de Technische Commissie Bodem. Doordat de mais dit jaar gemiddeld drie weken later is gezaaid dan normaal verwachten de deskundigen dat het drogestofgehalte rond 1 oktober ongeveer 30 tot 32 procent zal zijn. Daarmee is uitstel van de maisoogst met ongeveer een week nodig om het optimum van 32 tot 36 procent drogestof te bereiken.

Geen landelijk uitstel

Voor de overige provincies blijft de verplichte inzaaidatum voor een vanggewas na mais op zand- en lössgrond staan op 1 oktober. De deskundigen voorzien een te groot risico op uitspoeling van nitraat, met name op droge zandgronden, als de inzaaidatum landelijk wordt uitgesteld.

Klik hier om de Kamerbrief te downloaden waarin uitstel van de inzaaidatum wordt bekendgemaakt.