Ruwvoer

Waterbehoefte van afrijpende mais nu erg hoog

mais
Bij een watertekort tijdens het afrijpen wordt er ingeboet op zetmeelgehalte

De hoeveelheid water die mais nu nodig heeft om af te rijpen, valt niet te onderschatten. De plant heeft het water nodig om het aandeel suiker om te zetten naar zetmeel. Krijgt de plant te weinig water, dan wordt er ingeboet op het aantal kilogrammen droge stof per hectare. 

Dat laat ruwvoerexpert Mark de Beer weten in het kader van het project Grondig Boeren met Mais. Uit de proeven van zijn adviesbedrijf Groeikracht bleek dat het aandeel droge stof in de kolf in de laatste drie weken voor hakselen van begin tot eind opklimt van circa 7000 naar 9500 kilo droge stof per hectare. Als de vochtvoorziening te gering is, wordt daarop ingeboet.

Twee keer beregenen

‘Meestal stoppen veehouders te vroeg met beregenen’, zegt de Groeikracht-adviseur. ‘De vuistregel is dat mais tijdens de zes weken voor hakselen zo’n 60 mm water vraagt. Twee keer 30 mm in die laatste zes weken beregenen is bij droogte dus aan te raden.’

De Beer vermoedt dat de eerste hakselaars half september aan de slag gaan met silomais, wat een redelijk normaal tijdstip is.

mais
Het verschil tussen wel of niet beregenen in de laatste zes weken voor de oogst was te zien in 2022, links tweemaal beregend per jaar, rechts driemaal (bron: Loonbedrijf Westerveld te Breedenbroek)

Gras- en maismanifestatie te Vredepeel

Op 7 september vindt in Vredepeel de Gras- en Maismanifestatie plaats. Deze wordt georganiseerd vanuit het project Grondig Boeren met Mais en de PPS Ruwvoer Bodem en Kringlooplandbouw. Geïnteresseerde veehouders kunnen kiezen voor het programma ‘mais’ of voor het programma ‘gras’, die naar keuze in de ochtend of in de middag gevolgd wordt. Vooraf aanmelden voor de dag is niet nodig.

Klik hier voor meer informatie