Stikstof

Bijna 1000 aanmeldingen voor uitkoopregelingen veehouderij

Vanuit de melkveehouderij meldden zich 213 ondernemers voor een beëindigingsregeling
Vanuit de melkveehouderij meldden zich 213 ondernemers voor een beëindigingsregeling

Tot nu toe hebben 974 veehouders zich aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus voor piekbelasters.

Dit meldt RVO. De LBV-regeling sluit 1 december. Voor de LNV-plus regeling kunnen veehouders zich nog melden tot 6 april volgend jaar. Voor de LBV-regeling meldden zich 358 veehouders, voor de LBV-plus tot nu toe 401. Daarnaast hebben 215 veehouders interesse getoond voor beide regelingen, waarbij RVO zal beoordelen voor welke regeling ze in aanmerking komen. 

In totaal 213 aanvragen uit melkveehouderij

De belangstelling om het bedrijf te beëindigen is het grootst onder varkenshouders. In totaal zijn 447 aanvragen afkomstig uit de varkenshouderij. Uit de melkveehouderij kwamen 213 aanmeldingen, uit de vleeskalverhouderij 104 en 57 ondernemers met interesse houden meerdere diersoorten.

Meeste interesse uit Brabant en Overijssel

Het aantal melkveehouders dat van de regelingen gebruik wil maken om het bedrijf te beëindigen is het grootst in de provincies Brabant (51) en Overijssel (46). Uit Gelderland meldden zich 36 melkveehouders, uit Drenthe 25 en uit Limburg 24. De belangstelling uit andere provincies is gering. Uit Zuid-Holland kwam geen enkele aanvraag binnen.