Stikstof

Cumela kreeg geen antwoord op verzoek om versoepeling gebruiksnormen mest

Door het natte voorjaar is dit jaar minder dierlijke mest uitgereden op akkerland
Door het natte voorjaar is dit jaar minder dierlijke mest uitgereden op akkerland

Een antwoord op de vraag  van brancheorganisatie Cumela aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om akkerbouwers dit jaar meer ruimte te geven om dierlijke mest uit te rijden is tot nu toe uitgebleven.

Half juli vroeg Cumela per brief aan demissionair LNV-minister Piet Adema om een grotere inzet van dierlijke mest door akkerbouwers toe te staan. Dit zou lucht geven op de mestmarkt, maar zou ook helpen om extra organische stof op het land te brengen. Door het natte voorjaar kon er weinig dierlijke mest worden uitgereden en kozen veel akkerbouwers voor kunstmest. Door verruiming van de gebruiksnormen zouden akkerbouwers de stiktstofruimte die ze nog hebben kunnen benutten om extra dierlijke mest uit te rijden.

Tijd dringt

‘Wij vroegen het ministerie uiterlijk 14 augustus te reageren op ons verzoek’, zegt Johan Mostert, voorzitter van de sectie mest bij Cumela. ‘Op die manier had de sector nog genoeg tijd gehad om hier gebruik van te kunnen maken. Tot nu toe hebben we niets gehoord. We hopen alsnog een antwoord te ontvangen.’

Kalenderlandbouw frustreert

Ook LTO meldt de mestplaatsingsproblematiek in dit jaar, in samenspraak met Cumela, te hebben aangekaart bij het ministerie. De belangenbehartiger noemt de problemen aan het einde van het uitrijseizoen een voorbeeld van de manier waarop kalenderlandbouw de praktijk frustreert. Een maatwerkaanpak en doelenbeleid zouden vastlopen op kalenderdata kunnen voorkomen.