Stikstof

Derogatie: zandgronden extra gekort, lagere plafonds en veel meer administratie

Er komen specifieke bemestingsnormen voor ‘verontreinigde gebieden’
Er komen specifieke bemestingsnormen voor ‘verontreinigde gebieden’

De voorwaarden waaraan de Nederlandse landbouwsector moet voldoen om komende jaren in aanmerking te komen voor derogatie, zijn flink aangescherpt. Dat blijkt uit de derogatiebeschikking die de Europese Commissie gisteren heeft gepubliceerd.

Plafonds 22 procent verlaagd

Specifieke gebieden, zoals zuidelijke zandgronden, worden extra gekort op de stikstofgebruiksnormen, de nationale stikstof- en fosfaatplafonds worden met 22 procent verlaagd en het verplicht bijhouden van een mineralenboekhouding en bemestingsplan zal voor extra administratie zorgen.

Derogatie is schijnoverwinning

De wens van de overheid om te werken aan kringlooplandbouw is hiermee een utopie en ook het verbeteren van de waterkwaliteit wordt in de praktijk met de opgelegde maatregelen een halt toegeroepen, zo meldt LTO Nederland in een eerste reactie. De belangenorganisatie roept het ministerie dan ook op om terug te gaan naar Brussel om opnieuw te onderhandelen en noemt het binnenhalen van derogatie een ‘schijnoverwinning’.

Uitgesloten van derogatie

Nederland zal voor 1 januari 2024 ‘verontreinigde gebieden’ moeten aanwijzen waarvoor scherpere gebruiksnormen gaan gelden. Totdat deze aanwijzing is gebeurd, zullen vanaf 1 januari 2023 in elk geval de Zuidelijke en Centrale zand- en lössgronden onder de verontreinigde gebieden geschaard worden.

Nog strenger is het beleid voor onder meer grondwaterbeschermingsgebieden en gebieden die vallen onder Natura 2000. Zij worden uitgesloten van derogatie per 1 januari 2023. Ook gaat er een bemestingsverbod gelden voor stroken van drie tot vijf meter langs (ecologische) waterlopen.

Opnieuw naar Brussel

LTO Nederland noemt de situatie die dreigt te ontstaan ‘onwerkbaar’. LTO pleit voor fundamentele heronderhandeling in Brussel en stelt dat in elk geval 2023 gebruikt zou moeten worden als overgangsjaar.

Bekijk hier de volledige derogatiebeschikking.