Stikstof

Effecten op emissies bij verplaatsen rundvleesproductie lastig in te schatten

Worden de emissies uit veengronden en de import van soja niet meegerekend, dan liggen de emissies in Nederland 600 kiloton CO2-equivalent lager dan in het buitenland
Worden de emissies uit veengronden en de import van soja niet meegerekend, dan liggen de emissies in Nederland 600 kiloton CO2-equivalent lager dan in het buitenland

Het effect van het verplaatsen van de Nederlandse zuivel- en rundvleesproductie naar andere lidstaten op emissies voor water, klimaat en stikstof is afhankelijk van de locatie waar de productie wordt opgevangen. 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University & Research (WUR), dat zij in opdracht van het ministerie van LNV uitvoerden. Hierin werd onderzocht wat de emissies zijn op het gebied van water, klimaat en stikstof van de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten en wat de emissies zouden zijn als deze productie naar andere lidstaten wordt verplaatst. 

Veengronden en import van soja veel impact

Wordt de productie van zuivel en rundvlees naar een EU-land verplaatst waarbij er geen veengronden worden gebruikt en geen soja wordt geïmporteerd, dan zijn de emissies 1200 kiloton CO2-equivalent lager dan bij de productie in Nederland. Dat komt doordat de emissies in Nederland hoger liggen door de emissies uit veengronden en de hogere eiwitrijke krachtvoergift. Dit zijn echter twee onzekere emissiebronnen, omdat er door ontbrekende data in het onderzoek gewerkt is met een ruwe schatting. Worden deze twee emissiebronnen niet meegerekend, dan liggen de emissies in Nederland 600 kiloton CO2-equivalent lager dan in het buitenland en zorgt verplaatsing van de productie dus voor een verhoging van de emissies. 

Ammoniak- en stikstofoxidenuitstoot in Nederland lager

De emissies per kilogram product voor ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) zijn in Nederland lager dan in andere Europese lidstaten. In Nederland liggen de emissies voor NHop 4,9 kg N per ton product en voor NOx 0,9 kg N per ton product voor zuivel. In andere EU-landen is dit 6,7 kg N per ton product voor NHen 1,3 kg N per ton product voor NOx

Voor de rundvleesproductie liggen deze cijfers op 93,4 kg N per ton product voor NH3 en 8,4 kg N per ton product voor Nox. In andere lidstaten is dit 100,3 en 13,0 kg N per ton product. 

N-uitspoeling bij zuivel in Nederland hoger

De stikstofuitspoeling is daarentegen bij zuivel in Nederland hoger dan in andere EU-lidstaten. Voor zuivel is dit 8,8 kg N per ton product in Nederland en 6,4 kg N per ton product in andere EU-landen. Voor rundvlees is dit 61,3 kg N per ton product in Nederland en 66,0 in andere lidstaten.

Grote spreiding tussen lidstaten

Volgens de onderzoekers blijft het daadwerkelijke effect onzeker door een grote spreiding tussen de lidstaten. Er zijn verschillen in productie-efficiëntie, stalsystemen, regionale verschillen in bodem en klimaat en in toepassing van maatregelen.