Stikstof

Komt Vlaams stikstofakkoord onder druk?

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat in het stikstofdossier geen verschil gemaakt kan worden gemaakt tussen de stikstofuitstoot van landbouw en die van industrie
De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat in het stikstofdossier geen verschil gemaakt kan worden gemaakt tussen de stikstofuitstoot van landbouw en die van industrie

Is het onderscheid tussen stikstof uit industrie (stikstofoxide, NOx) en stikstof afkomstig uit landbouw (NH3) nog te handhaven? Volgens Boerenbond en Leuvens professor Deketeleare niet. Zij baseren dat op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Minister Demir nuanceert.

In een uitspraak over de omgevingsvergunning voor het uitbreiden en het uitbaten van een glastuinbouwbedrijf in Overijse oordeelde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder deze week dat in het stikstofdossier geen verschil kan worden gemaakt tussen de stikstofuitstoot van de landbouw en die van de industrie.

Dit verschil is echter een onderdeel in de Vlaamse conceptnota stikstof. Dat is de lezing van landbouworganisatie Boerenbond.

Stikstof is stikstof

Al eerder stelden Vlaamse landbouworganisaties, waaronder Boerenbond, dat er geen verschil gemaakt kan worden tussen bronnen van stikstof. De natuur maakt geen onderscheid waar de stikstof vandaan komt.

‘Helaas werden onze bezwaren weggewuifd. Tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu in een arrest duidelijk stelde dat men geen onderscheid kan maken tussen landbouwemissies en industriële emissies’, stelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Andere interpretatie

Volgens verantwoordelijk minister Demir vraagt de raad dat de effecten op natuur op concrete wijze worden besproken en beoordeeld, ongeacht of het over impact van NOx of NH3 gaat. In een persbericht stelt de minister dat de raad de ministeriële instructie niet bekritiseert, maar wel hoe ermee is omgegaan.

Via Twitter reageert ook professor Deketelaere van KU Leuven. Volgens de professor komt het discriminerende karakter van de conceptnota stikstof wel degelijk te vervallen. Volgens Deketelaere zal voor alle activiteiten – ook industriële – een toereikende passende beoordeling nodig zijn. In concreto zou de uitzondering voor industrie dan ook komen te vervallen.