Stikstof

LTO-leden geven rapport Remkes krappe voldoende

De leden van LTO Nederland zijn sceptisch over het effect dat het advies van stikstofbemiddelaar Remkes zal hebben op het kabinet.
De leden van LTO Nederland zijn sceptisch over het effect dat het advies van stikstofbemiddelaar Remkes zal hebben op het kabinet.

De inhoudelijke voorstellen voor aanpassing van het stikstofbeleid die bemiddelaar Johan Remkes vorige week presenteerde aan het kabinet krijgen van de leden van LTO Nederland een 5,8.

De vraag of het rapport bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen boeren en overheid werd beoordeeld met een 5,5. Dit komt naar voren in de uitslag van een internetconsultatie onder de leden die LTO vandaag presenteerde.

Advies neemt wantrouwen niet weg

De LTO-leden zijn vooral sceptisch over het effect dat het advies van Remkes zal hebben op het kabinet. Voorzitter Sjaak van der Tak begrijpt dit heel goed.  ‘Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel van vertrouwen. Wantrouwen is niet met een advies weg te nemen. Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis onder boeren en tuinders weg te nemen’, aldus Van der Tak.

Zonering en grondbank scoren onvoldoende

De hoogste score – een 6,7 – geven de leden van LTO voor het advies van Remkes om de stikstofaanpak breder te benaderen dan enkel juridisch of ecologisch. Het voorstel om te gaan werken aan een Landbouwakkoord krijgt een 6,2. Negatief zijn de respondenten over de ideeën om een vorm van zonering te realiseren en een grondbank op te zetten. Deze voorstellen krijgen respectievelijk een 4,6 en een 4,8.

Definitie piekbelasters onduidelijk

Sterk verdeeld zijn de LTO-leden over het advies om binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters te saneren. Gemiddeld scoort dit voorstel een 5,1 maar de cijfers variëren van een dikke onvoldoende tot een ruime voldoende. Wel zijn de leden het erover eens dat de termijn van één jaar onhaalbaar is en dat vrijwilligheid centraal moet staan. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de definitie van een piekbelaster. De helft van de respondenten geeft aan nog niet te weten wel of geen piekbelaster te zijn.

Resultaten vandaag naar kabinet

De internetconsultatie werd door 2471 LTO-leden ingevuld. LTO Nederland deelt de inzichten uit de ledenenquête vandaag met het kabinet zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de reactie van het kabinet op het adviesrapport van Remkes. Deze reactie wordt later deze week verwacht.