Stikstof

LTO vraagt demissionair kabinet om aanpak piekbelasters voort te zetten

LTO roept de Tweede Kamer op niet te wachten met oplossen van de onzekerheid voor PAS-melders en interimmers tot na de vorming van een nieuw kabinet
LTO roept de Tweede Kamer op niet te wachten met oplossen van de onzekerheid voor PAS-melders en interimmers tot na de vorming van een nieuw kabinet

LTO Nederland roept de leden van de Tweede Kamer op om het aangekondigde vervolg op de stoppersregelingen voor piekbelasters niet controversieel te verklaren.

Ook het oplossen van de onzekerheid van PAS-melders en interimmers kan volgens LTO niet wachten. Dit heeft de belangenbehartiger de leden van de Tweede Kamer laten weten. Zij bespreken deze week welke onderwerpen na de val van het kabinet wel en niet behandeld kunnen worden.

Opties voor blijvende boer

Bij de bekendmaking van de stoppersregelingen voor piekbelasters beloofde het kabinet dat er nog dit jaar ook regelingen zouden komen voor innovatie, extensivering en bedrijfsverplaatsing. LTO hoopt dat het nu demissionaire kabinet deze beloftes aan boeren die verder willen, alsnog na kan komen. ‘Een boer die overweegt om met zijn bedrijf te stoppen, moet ook weten waar hij aan toe is als hij een andere keuze maakt, zoals verplaatsen, innoveren of extensiveren’, stelt LTO.

Oplossen PAS-melders moet door

Omdat het kabinet de wettelijke verplichting heeft om uiterlijk in 2025 de problematiek van de PAS-melders en interimmers op te lossen roept LTO de Tweede Kamerleden op om ook hiermee door te gaan. Ook wil LTO dat het Transitiefonds in stand blijft, dat is opgezet voor de uitvoering van het stikstofbeleid en de provinciale gebiedsprogramma’s. Met de herziening van het pachtstelsel wil de organisatie eveneens graag door.

Convenant Dierwaardige Veehouderij controversieel

Het opstellen van een nieuwe landbouwvisie, volgend op de beëindiging van de onderhandelingen over het landbouwakkoord, wordt als het aan LTO ligt over de verkiezingen heen getild. Ook het convenant Dierwaardige Veehouderij, de ontwikkeling van nieuw geurbeleid en de versoepeling van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn wat LTO betreft te controversieel om nog voor de verkiezingen te behandelen.