Stikstof

Lubbert van Dellen: ‘Je kunt een veehouder niet afrekenen op depositie’

Lubbert van Dellen: ‘Vanaf 300 meter van de stal heeft driekwart van de neergeslagen stikstof verkeer en industrie als bron. Ook andere sectoren zullen dus vol aan de bak moeten om de stikstofdepositie op natuur te verminderen’ (foto: Marcel van Kammen)
Lubbert van Dellen: ‘Vanaf 300 meter van de stal heeft driekwart van de neergeslagen stikstof verkeer en industrie als bron. Ook andere sectoren zullen dus vol aan de bak moeten om de stikstofdepositie op natuur te verminderen’ (foto: Marcel van Kammen)

Uitkopen van piekbelasters heeft maar een heel beperkt effect op de stikstofdepositie in natuurgebieden. En voor een effectief stikstofbeleid moeten ook het transport en de industrie aan de bak.’

Dit stelt Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdag-Zuivelfonds, in een interview in de oktoberuitgave van Veeteelt en VeeteeltVlees.

Verspreiding wetenschappelijk onderzocht

Van Dellen baseert zijn conclusie op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar de verspreiding van ammoniak uit veestallen. In dit onderzoek werd met vijf verschillende meetmethoden rondom twee melkveebedrijven de depositie (neerslag) van stikstof gemeten. Dit gebeurde op vier verschillende afstanden en in vier windrichtingen van de stal. Hierdoor konden de onderzoekers bepalen hoe de stikstof uit ammoniak zich verspreidt.

Negentig procent stikstof in ‘deken’

Slechts tien procent van de stikstof slaat neer binnen een straal van 500 meter van de stal. Dit betekent dat 90 procent van de stikstof die de lucht in gaat, terecht komt in de zogenaamde ‘stikstofdeken’ op grote hoogte. ‘De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat het uitkopen van piekbelasters op meer dan 500 meter van een natuurgebied maar voor een heel klein beetje helpt om de stikstofdepositie op dit specifieke natuurgebied te beperken’, concludeert Van Dellen.

Ook transport en industrie moeten reduceren

In het onderzoek is ook gekeken naar de bijdrage van verschillende sectoren aan de stikstofdepositie. Dicht bij de stal is driekwart van de neergeslagen stikstof afkomstig uit ammoniak uit de veehouderij en een kwart uit stikstofoxiden uit transport en industrie. Vanaf 300 meter van de stal heeft driekwart van de neergeslagen stikstof verkeer en industrie als bron en slechts een kwart de veehouderij. ‘Ook andere sectoren zullen dus vol aan de bak moeten om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen’, concludeert Van Dellen. ‘En als verkeer en industrie de ruimte krijgen om emissies te verlagen via innovatie in plaats van krimp, dan zal ook de veehouderij die ruimte moeten krijgen.’

Van depositie- naar emissiebeleid

Van Dellen rekent erop dat de uitkomsten van het UvA-onderzoek invloed zullen hebben op het toekomstig stikstofbeleid. ‘We moeten van beleid dat stuurt op depositie naar beleid dat stuurt op emissie’ , stelt hij. ‘Dit onderzoek laat zien dat je veehouders niet kunt afrekenen op de stikstofdepositie op een specifiek natuurgebied. Het beleid zou veel meer gericht moeten zijn op vermindering van de ammoniakemissie door alle bedrijven. Bedrijven uitkopen kost de Nederlandse Staat veel geld. Dit geld zou veel effectiever besteed kunnen worden aan emissiebeperkende maatregelen door alle veehouders.’

Een uitgebreid interview met de secretaris van het Mesdag-Zuivelfonds is te lezen in de oktobernummers van Veeteelt en VeeteeltVlees die eind deze week verschijnen.