Stikstof

Nederlandse uitkoopregelingen krijgen goedkeuring van Brussel

Goedkeuring van de Europese Commissie was cruciaal omdat de opkoopregeling aangemerkt zou kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun
Goedkeuring van de Europese Commissie was cruciaal omdat de opkoopregeling aangemerkt zou kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun

Het Nederlandse kabinet heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor de uitkoopregeling van piekbelasters en de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Dit heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt. Toestemming van Brussel was noodzakelijk, omdat de uitkoopregelingen mogelijk aangemerkt zou kunnen worden als ongeoorloofd staatssteun.

500 miljoen in LBV

Voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) is een totaalbedrag beschikbaar van 500 miljoen euro. Het gaat hier om compensatie van maximaal 100 procent van het verlies aan productiecapaciteit en productierechten. Om voor de LBV in aanmerking te komen moeten bedrijven, afhankelijk van de locatie, voldoen aan een bepaalde drempelwaarde voor stikstofdepositie.

LBV+ vergoedt 120 procent productiecapaciteit

Voor de uitkoopregeling voor piekbelasters (de LBV+-regeling is 975 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling compenseert 100 procent van het verlies door wegvallen van productierechten en sloopkosten. Voor het verlies aan productiecapaciteit krijgen veehouders die meedoen aan de LBV+ een compensatie van 120 procent.

Beroepsverbod is voorwaarde

Voor beide regelingen geldt als voorwaarde dat de beëindiging van het bedrijf definitief moet zijn. Ook mogen veehouders niet op een andere plaats in Nederland of binnen de Europese Unie een nieuwe veehouderijbedrijf starten.