Stikstof

Staat mag van kortgedingrechter rekenmodel Aerius blijven gebruiken

De rechtbank vindt een kort geding niet de juiste procedure om een uitspraak te doen over de wetenschappelijke onderbouwing van Aerius.
De rechtbank vindt een kort geding niet de juiste procedure om een uitspraak te doen over de wetenschappelijke onderbouwing van Aerius.

De Nederlandse Staat hoeft het rekenmodel Aerius niet per direct buiten werking te stellen. De kortgedingrechter verwijst Stichting Stikstofclaim door naar een bodemprocedure.

Met deze uitspraak heeft de rechtbank in Den Haag vandaag gereageerd op een kort geding dat door Stichting Stikstofclaim (SSC) was aangespannen tegen de Nederlandse Staat.

Provincies beoordelen vergunningen

Het rekenmodel Aerius wordt gebruikt voor de berekening van stikstofuitstoot en stikstofdepositie bij de beoordeling van NB-vergunningen. SSC wilde dat Aerius buiten werking zou worden gesteld omdat het onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. De rechtbank heeft de vordering van SSC afgewezen omdat niet de Nederlandse Staat maar Gedeputeerde Staten van provincies vergunningaanvragen beoordelen.

 Vervolg in bodemprocedure

Bovendien is het gebruik van Aerius voorgeschreven in een ministeriële regeling en kan de rechter zo’n regeling alleen via een kort geding buiten werking stellen als overduidelijk is dat zo’n regeling in strijd is met de wet. Hier is in het geval van Aerius volgens de rechtbank geen sprake van.  Als SSC de rechter wel een uitspraak wil laten doen over de wetenschappelijke onderbouwing van Aerius zal een bodemprocedure aangespannen moeten worden. SSC heeft al aangekondigd dit te gaan doen.