Stikstof

Stikstof- en fosfaatproductie onder mestplafond in 2022

In 2022 kwam er ruim 302 miljoen kg stikstof voort uit rundermest en ongeveer 86 miljoen kg fosfaat
In 2022 kwam er ruim 302 miljoen kg stikstof voort uit rundermest en ongeveer 86 miljoen kg fosfaat

De uitscheiding van stikstof en fosfaat lag in 2022 beide onder het geldende plafond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal kwam er 467 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest, zo’n 0,8 procent minder dan in 2021 en 4,6 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding steeg met 1,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor en kwam uit op 150 miljoen kg. Dat is 0,2 procent onder het fosfaatplafond.

Daling zet langzaam door

Van de stikstofuitscheiding was het leeuwendeel afkomstig uit rundermest. In 2022 kwam er ruim 302 miljoen kg stikstof voort uit rundermest. Hierin is wel een duidelijke daling te zien. Sinds 2017 nam de stikstofexcretie door runderen met 35 miljoen kg af. Melkkoeien en bijbehorend jongvee veroorzaken van de 302 miljoen kg stikstof ongeveer 269 miljoen kg.

Na de afschaffing van het melkquotum nam de stikstofuitscheiding door melkvee toe, tot er in 2017 fosfaatrechten kwamen (bron: CBS, 2023)
Na de afschaffing van het melkquotum nam de stikstofuitscheiding door melkvee toe, tot er in 2017 fosfaatrechten kwamen

Meer fosfaat door fosfor in kuil

In de fosfaatuitscheiding is rundermest voor 86,3 miljoen kg van de 150 miljoen kg verantwoordelijk. In 2022 ligt de uitstoot vanuit rundermest iets hoger dan de drie jaren ervoor. De fosfaatuitscheiding is vooral afhankelijk van de ruwvoersamenstelling. Het hogere fosforgehalte in ingekuild gras van 2021 – dat gebruikt is in 2022 – is een van de redenen dat het fosfaat uit rundermest weer steeg.