Stikstof

Stikstofkaart van tafel en aan de slag met piekbelasters

Het kabinet wil werk maken van regionale stikstofkaarten die ‘van onderop’ ontstaan
Het kabinet wil werk maken van regionale stikstofkaarten die ‘van onderop’ ontstaan

Het kabinet gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het adviesrapport dat Johan Remkes vorige week aanbood aan de ministers Adema en Van der Wal. Dat staat in een Kamerbrief die de twee ministers vandaag aan de Tweede Kamer sturen.

Zo gaat de beruchte stikstofkaart van tafel en wil het kabinet werk maken van regionale kaarten die ‘van onderop’ ontstaan. Het kabinet vraagt aan provincies om met goede voorstellen te komen.

500 tot 600 piekbelasters 

Ook neemt het kabinet het advies over om de emissies van 500 tot 600 piekbelasters versneld weg te nemen, al noemt het kabinet het ambitieus om dat binnen een jaar te realiseren. Voor de aanpak van dat proces wordt een taskforce opgezet, waarbij ook sectorpartijen betrokken worden. In november informeert het kabinet over de invulling van de aanpak en de taskforce.

Het kabinet gaat daarnaast kijken of het mogelijk is de kritische depositiewaarde (kdw) te vervangen door een andere juridisch houdbare systematiek. Wel geven de ministers aan dat er op dit moment nog geen alternatieven zijn en dat een beoordelingssysteem zonder kdw wel een wetenschappelijk geaccepteerde methode moet bevatten.

Meer dan voorheen samenwerking zoeken

In hun brief gaan de ministers Adema en Van der Wal ook in op de door Remkes benoemde kloof tussen stad en platteland en het gebrek aan waardering dat boeren ervaren. ‘We zullen meer dan voorheen de samenwerking actief opzoeken om tegenstellingen te overbruggen en te verenigen. Want boeren en zeker jonge boeren hebben een toekomst in Nederland en zij moeten op de overheid kunnen vertrouwen’, schrijven ze. ‘Dit advies is dé kans om een nieuwe start te maken.’

Werken aan een landbouwakkoord

Het kabinet spreekt in de brief ook de wens uit om te werken aan een landbouwakkoord, een duidelijk en gedragen toekomstbeeld voor de landbouwsector en de bijbehorende bedrijven voor pakweg 20 jaar. ‘Een aanpak die niet elke vier jaar wijzigt, maar inspeelt op wat nodig is om de wettelijke opgaven van klimaat, water en natuur te halen.’

Lees hier de volledige Kamerbrief.