Stikstof

Thijs Rompelberg: ‘Landbouwakkoord was te weinig concreet, ook voor jonge boeren’

Thijs Rompelberg: 'We moeten oppassen dat we vanwege het grasland areaal wel genoeg melkveehouders overhouden'
Thijs Rompelberg: 'We moeten oppassen dat we vanwege het grasland areaal wel genoeg melkveehouders overhouden'

Achter de schermen keek melkveehouder Thijs Rompelberg als voorzitter van de Limburgse Land en Tuinbouworganisatie LLTB mee bij de onderhandelingen van het landbouwakkoord. Hij is met 34 jaar zelf nog een jonge veehouder, maar staat volledig achter het besluit dat LTO Nederland besloot uit het overleg te stappen.

‘Voor bedrijfsovername en het stimuleren van jonge boeren zaten er een aantal goede voorstellen in, dus ik snap dat jonge boeren positief waren. Maar het gaat om het totale plaatje, de totale landbouwsector. Het akkoord was te weinig concreet en het miste realisme. Ook voor de jonge boer.’

Goede intenties

Rompelberg reageert daarmee op de vraag of LTO niet te vroeg de onderhandelingen staakten, omdat jonge boeren nog wel aanknopingspunten zagen om verder te praten. ‘We zijn er echt vol voor gegaan en er waren echt goede intenties in het conceptakkoord. Maar op een gegeven moment merk je dat je niet verder raakt en dan heeft verder praten geen zin. Achteraf gezien hadden we dat punt misschien al eerder bereikt, maar we hebben ons maximaal ingezet om tot een akkoord te komen.’

Relatief veel piekbelasters in Limburg

Rompelberg vertegenwoordigt de provincie Limburg, de derde provincie qua aantallen piekbelasters. ‘Onder de 262 piekbelasters zitten ook melkveebedrijven, terwijl we maar 3,5 procent van de rundveestapel in Nederland hebben. We moeten daarom juist oppassen dat we wel genoeg melkveehouders overhouden, alleen al vanwege het areaal grasland. Gras is goed voor de biodiversiteit, de aankleding van het landschap en het voorkomt nitraat uitspoeling.’

Boeren zijn gewend aan veranderingen

Volgens Rompelberg is er beslist een toekomst voor landbouw in Limburg. ‘Er zijn genoeg boeren die door willen, die de bedrijfsvoering willen aanpassen. Boeren zijn echt wel gewend aan veranderingen. Daarom ben ik wel een beetje klaar met het woord transitie, het krijgt te veel een politieke lading. Boeren bewegen voortdurend mee met de markt, ook op het vlak van duurzaamheid. Geef boeren ruimte om te ondernemen, dan zul je zien wat er mogelijk is.

Lees het uitgebreide interview met Thijs Rompelberg in het julinummer van Veeteelt.