Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

219-E Marketing-onderzoek

Markt schreeuwt om ons vlees'

LTO roept in visietekst op tot samenvwerking in regionale ketens
Marktkansen samen benutten en positieve punten meer uitdragen, dat zijn de boodschappen uit de toekomstvisie van LTO vleesvee.

Succesvolle hoeveverkoop

Klant zoekt vijf g's: gemak, gezond, genot, gezellig en goedkoop
De consulent marketing en communicatie bij het Vlaamse Innovatiepunt voor land- en tuinbouw en de adjunct-productmanager Hoeveproducten bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing geven com
right