Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

603-F Dierhouderij en omgeving

Het gaat nog veel te vaak mis

Jetty Middelkoop: ‘Mest- en silogassen geen prioriteit op agrarische scholen'
Elk jaar weer gebeuren er tientallen ongevallen op boerenbedrijven met mest- en silogassen, niet zelden met een dodelijke afloop voor mens of dier.

Zoogkoe met papieren mestoverschot

LTO hoopt op een bedrijfsspecifieke excretie voor zoogkoeienbedrijven begin volgend jaar
Hoeveel mest produceert een sobere zoogkoe? Volgens de normen 76,4 kilo, oftewel 76 procent van de productie van melkkoeien.

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot veestapel tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met dertig procent hebben teruggebracht in 2020.
right