Sitemenu

zondag 19 september 2021
content-main

aardappelen

Voederen met alternatieven

Goedkope ‘patat’ voedertechnisch interessant vanaf 500 kg levend gewicht
De aardappelmarkt zit in een diepe crisis. Daar kunnen vleesveehouders met een intensieve productie op het vlak van kostprijs hun voordeel mee doen.

Verbrande pens

Voorzichtig omgaan met voeren van grote hoeveelheden aardappelen - uit de dierenartspraktijk
Pensverzuring ligt altijd op de loer. Met name wisselingen in het rantsoen zijn potentiële risico’s en kunnen het evenwicht in de pens verstoren.

Aardappelen prima voedermiddel

Kostprijs tot in de voederbak uiteindelijk richtinggevend voor toepassing
Uitleg omtrent de geschiktheid van aardappelen in het voederrantsoen van Belgisch Witblauwe dikbilstieren aan de hand van een vergelijkende voederproef tussen dikbilstieren die een rantsoen op basis v

Nieuws

De consument grijpt als gevolg van de recessie terug naar de basisproducten.

Nieuws

De totale omzet van de hoeveverkoop steeg vorig jaar in met meer dan 25 procent. 76 procent van de nationale hoeveomzet wordt in Vlaanderen gerealiseerd.

Nieuws

Vlees is een must in gouden dieet van Amerikaanse voedingsgoeroe

Nieuws

Nieuws

De totale omzet van de hoeveverkoop steeg in België met bijna twee procent. Bijna driekwart van de Belgische hoeveomzet komt uit Vlaanderen. In Wallonië gaat de hoeveverkoop in dalende lijn.

Nieuws

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft beslist dat vanaf 1 januari 2009 ook aardappelen, groenten en fruit in aanmerking komen om de toeslagrechten (TR) in uitvoering van de Mid Term Review t

Nieuws

Een team leerkrachten ontwikkelde in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) lessenpakketten over de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten voor het kleute

right