Sitemenu

zondag 9 augustus 2020
content-main

begrazingsbeheer

Schuilstallen: noodzaak of overbodig?

Nut van schuilmogelijkheden met name in natuurgebieden onderzocht
In welke mate zijn schuilmogelijkheden bij jaarrond begrazen noodzakelijk? Rond die vraag wordt onderzoek gedaan aan het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Zelfredzame Salers voor extensieve begrazing

In Wallonië is het aandeel van het ras Salers voor natuurbegrazing groeiend
Twee indrukwekkende hoorns maken deel uit van de identiteit van de dieprode Franse salers. Het vee kenmerkt zich door vlot afkalven en is opvallend zelfredzaam.

Hoogwatervrees

Een kudde rode geuzen werkt mee aan de waterhuishouding in Munnikenland - serie natuurbegrazing - deel 2: Uiterwaarden
In Munnikenland, waar Maas en Waal samenkomen, wordt 500 hectare ingericht voor rivierdynamiek. Nevengeulen geven ruimte voor waterberging bij hoogwatersituaties (zoals in 1995).

Gestuurde duinbeheerders

Piemonteses en Galloways in natte duinvalleien - serie natuurbegrazing - deel 1: Duingebied
Hans Stark onderhoudt het duinvalleiengebied met Piemonteses, Galloways en schapen op het eiland Texel. Het doel ervan is om ’vergrassing’ en ‘verwilging’ tegen te gaan van het gebied.
right