Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

belangengroepen

Markt schreeuwt om ons vlees'

LTO roept in visietekst op tot samenvwerking in regionale ketens
Marktkansen samen benutten en positieve punten meer uitdragen, dat zijn de boodschappen uit de toekomstvisie van LTO vleesvee.

Vleessector in verandering

Michiel Deroo: 'Met de gekoppelde steun een beleid voeren ten gunste van jongeren en een professionele vleesveehouderij'
Met vijftien jaar ervaring is vleesveehouder Michiel Deroo een doorwinterd bestuurder.

‘Ik zal vechten voor de dikbilrassen’

LTO-voorman Leon Moonen waarschuwt voor volksgezondheid bij vleesimport
Het dreigend verbod op structurele keizersnede bij dikbilrassen in Nederland zet de LTO-vakgroepvoorzitter vleesveehouderij Leon Moonen op scherp.

Veerkracht van een versnipperde sector

Belangen van vleesveebedrijven door variatie in bedrijfsomvang erg divers en soms zelfs tegenstrijdig - Kerstspecial veerkracht
Of je nu vijf zoogkoeien houdt of een stal vol met zeshonderd dieren verzorgt, elke vleesveehouder zoekt naar kennis, wil ervaringen delen en wenst een goede belangenbehartiging.

Keten in actie

Ambachtelijke slager en vleesveehouder hebben gemeenschappelijk belang
Onderscheidend zijn, meerwaarde creëren en naar de toekomst toe de afzet veiligstellen: de doelen van slagers en vleesveehouders zijn eigenlijk hetzelfde.

'Ik zeg wat ik denk'

één fokkerijcoöperatie binnen de Benelux blijft een wens van scheidend CRV-voorzitter Hans Huijbers
Na vijfentwintig jaar bestuurswerk verlaat Hans Huijbers de veeverbeteringssector. Hij zette zich in voor het coöperatieve karakter, maar blijft kritisch. "CRV focust te veel op holsteinfokkerij.

Dier is verworden tot een product

Vibeke Helder: "Zo'n 700.000 Nederlandse vegetariërs zijn vooral tegen het doden van dieren"
Vibeke Helder, manager van de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB), vertolkt haar eigen gevoelens en die van de leden t.a.v. het wel en niet eten van vlees en t.a.v. de vleesproductie
right