Sitemenu

zondag 20 september 2020
content-main

boerenorganisaties

‘Ik zal vechten voor de dikbilrassen’

LTO-voorman Leon Moonen waarschuwt voor volksgezondheid bij vleesimport
Het dreigend verbod op structurele keizersnede bij dikbilrassen in Nederland zet de LTO-vakgroepvoorzitter vleesveehouderij Leon Moonen op scherp.

Pwf startklaar

Vernieuwd inzetschema ki-stier en witblauw 1 oktober van start
In oktober 2006 starten de fokkerijorganisaties AWE in Wallonië en CRV in Vlaanderen en Nederland met een proefstier-wachtstier-fokstierschema voor witblauwe ki-stieren.

Licht optimisme over Mid Term Review

Via overleg met andere EU-landen moeten Nederland en België concurrentiepositie veiligstellen
LTO-bestuurder Offenberg en Boerenbond-adviseur Huyghe geven, i.v.m. de onzekerheid van de landbouwhervormingen, hun verwachtingen voor de vleesveesector

Maximaal twee keizersneden

Gilles van Dalen pas echt gelukkig als hij een 'luxe zwarte' kan aankopen
Een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, die verschillende brillen op heeft als hij naar vleesvee kijkt: als slager, als vleesveehouder en als handelaar

MTR niet duurzaam

Boerenbond-adviseur Eddy Leloup: "Vasthouden aan ketenkwaliteit"
Vanaf l januari gelden in 10 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, de nieuwe spelregels in het kader van het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid, ook Mid Term Review genoemd (Neder

Visie op 2010 krijgt vorm

CRV koestert coöperatie, transparante prijsstelling en versterkt focus op kostprijs
Onder de werktitel Visie 2010 hebben bestuurders van CRV Holding zich gebogen over de te volgen strategie. 2 hoofdbestuurders geven hier openheid van zaken over verschillende onderdelen

Nieuws

De Belgische landbouworganisaties trekken morgen woensdag de straat op. De Belgische land- en tuinbouwers eisen ondermeer hogere prijzen voor de fel gestegen productiekosten.

right