Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
content-main

BVD, België, financiering

Nieuws

De Belgische FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu laat weten dat vanaf 1 mei 2022 de financiële tussenkomst voor analyses die uitgevoerd worden in het kader van het bestrijdingsprogramma van boviene virale diarree (bvd) niet langer 2 euro maar 1 euro bedraagt. 

In juli 2020 was 99,2% van de Vlaamse rundveebedrijven vrij van het bvd-virus.
right