Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
content-main

DGZ, runderpaspoort

Nieuws

Vanaf 2 mei 2022 zal in België een nieuw Koninklijk Besluit Identificatie en Registratie in voege treden. 

België maakt werk van transitie van een papieren naar een digitaal runderpaspoort
right