Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
content-main

dierenwelzijn

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LNV en de Nederlandse Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben afspraken g

Nieuws

Momenteel bestaan er Europese minimum welzijnsnormen in de veehouderij voor bepaalde diersoorten en -categorieën, voor andere bestaat er dan weer nationale regelgeving.

Nieuws

In 2005 is er in Nederland in totaal voor 1,2 miljard euro aan landbouwsubsidies uitgekeerd aan agrariërs en bedrijven.

right