Sitemenu

maandag 30 maart 2020
content-main

dierlijke meststoffen

Het gaat nog veel te vaak mis

Jetty Middelkoop: ‘Mest- en silogassen geen prioriteit op agrarische scholen'
Elk jaar weer gebeuren er tientallen ongevallen op boerenbedrijven met mest- en silogassen, niet zelden met een dodelijke afloop voor mens of dier.

Na kwantiteit meer kwaliteit

Minder mest zet ruwvoeropbrengst onder druk - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar voermanagement
Alles draait om voer op rundveebedrijven. Voermanagement en -techniek evolueerden de voorbije tien jaar naar minder krachtvoer, meer bijproducten en dat alles in een gemengde vorm.

Cirkeltje rondmaken

Akkerbouw en vleesveehouderij met verbeterd rondbont vullen elkaar mooi aan bij familie Stap - bedrijfsreportage
Soms is het een moment extra druk, maar de combinatie van een akkerbouwbedrijf en een vleesveehouderij heeft vooral voordelen. Enno en Liesbeth Stap voeren hun verbeterd roodbonten geen krachtvoer.

Van mest tot stadsverwarming

Mestvergisters op Nij Bosma Zathe voorzien stadsdeel van warmte en stroom
Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe in Goutum realiseerde onlangs samen met energieleverancier Essent en de stad Leeuwarden een bijzonder project.

Stalmest composteren

Organische restproducten recyclen tot waardevoller meststof
Om tot een goed compostproduct van stalmest te komen is het van belang aandacht te schenken aan een zorgvuldige bewaring van de mest

Nieuws

De Nederlandse veestapel heeft in 2011 13 miljoen kilogram minder stikstof en 9 miljoen kilogram minder fosfaat uitgescheiden.

Mineralenuitstoot daalde deels door minder rundvee en aangepast voer

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot veestapel tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met dertig procent hebben teruggebracht in 2020.

Luzerne, over en uit?

Toekomst luzerneteelt in Vlaanderen als reinteelt hoogst onzeker door nieuwe mestwet
De recent vernieuwde belangstelling voor luzerneteelt in Vlaanderen is waarschijnlijk een kort leven beschoren door de nieuwe mestwetgeving
right