Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

duurzaamheid (sustainability)

Markt schreeuwt om ons vlees'

LTO roept in visietekst op tot samenvwerking in regionale ketens
Marktkansen samen benutten en positieve punten meer uitdragen, dat zijn de boodschappen uit de toekomstvisie van LTO vleesvee.

Duurzaamheid vleesvee in beeld

Praktijknetwerk ontwikkelt duurzaamheidsscan
Het netwerk ‘Normen voor de vleesveehouderij ’ heeft een duurzaamheidsscan ontwikkeld.

Van maxima naar optima

Agro-ecologie verenigt vernieuwende, ecologische landbouwpraktijken met politieke en sociale actie
De roep om duurzamer landbouwmodellen wordt steeds groter.

Vlees en duurzaamheid

Met plantaardige of dierlijke voeding de wereld voeden?
Het draagvlak voor een vleesvrije dag per week groeit in onze maatschappij, van scholen tot zomerpopfestivals.

Milieukeur voor voorlopers

Stichting Milieukeur werkt aan speciale criteria voor de vleesveehouderij
Consumenten gaan voor kwaliteit, gemak en prijs, maar in toenemende mate ook voor een duurzame productiewijze. Milieukeur speelt hierop in en het beeldmerk is al op veel producten te vinden.

Onderscheidend met biologisch rundvlees

Beter inspelen op de marktvraag en innoveren door kritisch te luisteren naar de maatschappij
Biologisch kan en moet doorontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Kritische beoordeling van het productiesysteem is dan noodzakelijk.

Dopje van het Bareelhof

Duurzaamheid verankerd in hoofdprijs kerstwedstrijd 2008
De hoofdprijs voor de VeeteeltVlees-kerstwedstrijd is ditmaal het Belgisch-witblauwvaarsje Dopje van het Bareelhof. Duurzaamheid zit verankerd in haar stamboom
right