Sitemenu

woensdag 21 oktober 2020
content-main

GLB

Nieuws

De Europese Commissie houdt tweejaarlijks een Eurobarometer-onderzoek over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Op 13 oktober maakte zij de resultaten bekend van het onderzoek 2020.

Nieuws

De Europese Commissie wil via een enquete nagaan hoe de Europese burgers denken over het landbouwbeleid.

Nieuws

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zou zich volgens de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, moeten ontwikkelen naar een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Dit is zijn inzet bij de besprekingen in de informele Landbouwraad, die van 29 tot en met 31 mei plaatsvindt in Amsterdam en Eindhoven.

Van Dam: ‘Meer recht doen aan de vraag welk voedsel onze kinderen in de toekomst zullen eten’

Nieuws

Consumenten en beleidsmakers moeten meer begrip opbrengen voor de stroom Euopese inkomenssteun voor de landbouw. Dat zegt voorzitter van de Dutch Dairy Board Sieta van Keimpema in de nieuwste uitgave van De Boerin.

Inkomenssteun moet meer begrip van consument krijgen

Nieuws

Land- en tuinbouworganisatie LTO denkt dat het nieuwe GLB-akkoord binnen dezelfde markt voor grotere concurrentieverschillen tussen lidstaten zal zorgen.

Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen

Nieuws

Uit cijfers van het beleidsdomein Landbouw en Visserij blijkt dat in 2013 de totale rechtstreekse steun voor Vlaanderen ruim 262,5 miljoen euro zal bedragen.

Voor de Vlaamse zoogkoeienpremie gaat de landbouwadministratie ervan uit dat die onveranderd blijft in het nieuwe GLB

Nieuws

De uitgelekte voorstellen van EU-commissaris Dacian Ciolos over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid laten het ergste vermoeden voor de Belgische landbouw.  ABS vreest dat de grootte van de huidige zoogkoeienpremie wordt uitgehold.

De zoogkoeienpremie blijft in het nieuwe GLB wellicht bestaan, maar de grootte van de premie kan stevig dalen

Nieuws

De overgrote meerderheid van de Europeanen is voorstander van een gemeenschappelijk landbouwbeleid in de Europese Unie en is voor handhaving van het budget. Dat blijkt uit een onderzoek naar de mening van burgers over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd.

90 procent van de burgers voor gemeenschappelijk landbouwbeleid
right