Sitemenu

maandag 18 januari 2021
content-main

ibr, belgië

Nieuws

DGZ meldt dat er met de ingang van de nieuwe Europese diergezondheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL) wijzigingen komen per 21 april 2021 voor de aanpak van IBR in België.

IBR-vrije bedrijven mogen op termijn niet meer vaccineren voor IBR

Nieuws

In Vlaanderen waren op 1 juli 2020 zo'n 11.340 bedrijven (92,6 procent). 7,2% van de rundveebedrijven had het statuut I2.

Van de 912 I2-bedrijven kan 86% op korte termijn het IBR-vrije statuut behalen door gerichte afvoer en door virusverspreiding op het bedrijf te voorkomen

Nieuws

Van de 14.200 Vlaamse rundveebedrijven hebben 8800 bedrijven de ibr-vrije status. Dat is 62 procent, zo meldt Stefaan Ribbens van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

België hoopt in 2020-2022 ibr-vrij te zijn

Nieuws

Het IBR-stappenplan voorziet dat gE-positieve dieren, namelijk de IBR-dragers, vanaf 2018 afgevoerd moeten worden naar het slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een bedrijf met ‘I2-afmest’ statuut. Het I2-afmeststatuut – een nieuw statuut voorzien in het nieuw koninklijk besluit IBR dat gepubliceerd wordt in mei/juni – kan aangevraagd worden door zuivere afmestbedrijven. 

Het I2-afmeststatuut is een nieuw statuut in de ibr-bestrijding voor zuivere afmestbedrijven
right