Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
content-main

interviews

Sterke daling vleesprijs

LEI-onderzoeker Kees de Bont - 'Nederlandse vleesveehouderij krijgt het zwaar'
'Rundvlees krijgt meer concurrentie van het goedkopere varkens- en kippenvlees. Onderzoeker Kees de Bont verklaart de conclusies uit het rapport ‘De agrarische sector in Nederland naar 2020’.

Opduikend botulisme

Dierenarts Geert Hoflack: "België neemt de meest starre houding aan in toelating van vaccins"
België wordt getroffen door een toenemend aantal gevallen van botulisme. De overheid biedt de veehouders en dierenartsen geen instrumenten om in te grijpen.

"Vlees zonder sentiment zegt de consument niets"

Cees Goettsch pleit voor gezamenlijke marketing en promotie
Belgisch blauw, Limousin of Blonde d’Aquitaine, welk ras Nederlandse vleesveehouders ook hebben, in de promotie en marketing van vlees zouden vleesveehouders met elkaar moeten optrekken.

Harmonie en rendement

Nieuwe voorzitter limousinstamboek Alfred Jansen wil meerwaarde stamboek verhogen
Rendement. Alfred Jansen heeft er in zijn werk alle dagen mee te maken. De nieuwe voorzitter van het limousinstamboek hamert op de winstgevendheid van de vleesveehouderij.

"Vleesvee is perfect streekproduct"

LTO-vakgroepvoorzitter Ko Brooijmans wil met ketenpartijen om tafel om kansen vleesafzet te benutten
De voorzitter van de LTO-vakgroep zit 1 jaar aan het roer en geeft in een interview aan wat er voor komend jaar op zijn agenda staat.

"Biologisch is ouderwets lekker"

Afzet biologische sector loopt volgens Raymond Hertong tien jaar achter op gangbaar
Biologisch is booming, weet Raymond Hertong van BioZorg. Zijn bedrijf verwerkt biologische producten.

Witblauwras moet spaarpot breken

Roger Hanset: "Stieradvies onvoldoende om inteeltproblematiek op te lossen"
De inteeltcoëfficiënt in het Witblauwras neemt per generatie toe. Roger Hanset, wetenschappelijk vader van het Witblauwras, schetst de actuele situatie en roept op tot actie

Vlees uit een printer

Alleen goedkoop, smakelijk en 100 procent echt kweekvlees heeft volgens onderzoeker Willem van Eelen toekomst
Een vraaggesprek met onderzoeker Willem van Eelen, die al zijn hele leven werkt aan het idee om kweekvlees te maken

Gezocht: onderzoeksvragen over vlees

Fred Beekmans ziet naast schaalvergroting kansen voor 'niche' in vleessector
Het vleesveeproefbedrijf in Lelystad mag dan gaan sluiten, onderzoek naar vlees is er zeker nog: het Innovatie Centrum Vlees en Vis, eveneens in Lelystad, bundelt de krachten van Wageningen UR en TNO.

Fokken vanuit de genen

Michel Gorges: "Nieuw runderras met Holsteinmelkproductie en dikbileigenschap technisch haalbaar"
De professor Moleculaire Genetica en Biologie aan de Belgische Universiteit van Luik spreekt in een interview de verwachting uit dat gentechnologie binnenkort resultaten gaat opleveren, o.a.
right