Sitemenu

donderdag 22 oktober 2020
content-main

karkasgewicht

Karkasindexen belicht

VRV publiceert fokwaarden karkas met vaste en Vlaamse referentiebasis
Zowel VRV als het Belgisch-witblauwstamboek te Ciney berekenen fokwaarden voor karkasgewicht.

Karrenvracht aan nieuwe fokstieren

Nieuwe stap voorwaarts in het Belgisch-witblauwras met publicatie 'fokwaarde karkasgewicht'
De oogst aan fokstieren met een productie-index is met vijftig stuks bijzonder rijk. Onder de wachtstieren bevestigt Adajio en lijkt Imperial een opkomend talent.

Twee of drie procent vochtverlies?

Omrekening warm- naar koudkarkasgewicht zorgt voor discussie tussen producent en afnemer
Door te verkopen op geslacht gewicht ontvangt de veehouder in België minder dan zijn collega’s in het buitenland. Oorzaak is een andere omrekening van warmkarkasgewicht naar koudkarkasgewicht.

Meer dan zeshonderd kilo

Extra controles hinderen de afzetketen voor zware karkassen
In 2007 overschreed 2,64% van alle karkassen in België de grens van 600 kg.

Nieuws

Nieuw record karkasgewicht in het blonderas

22-09-2011  · 2 reacties

De elfjarige koe Romanova heeft het record karkasgewicht in het blonde d’Aquitaineras verbroken. Bij haar afvoer woog de Royaldochter 1420 kilogram, aan de haak 911,10 kilogram.

Record voor Romanova (v. Loyal)

Nieuws

In België werd op 7 oktober jongstleden een nieuw record in karkasgewicht gevestigd.

Nieuw record in karkasgewicht

Nieuws

Op het kabinet van Vlaams landbouwminister Kris Peeters vond maandag de eerste dialoogdag plaats over een nieuwe toekomstvisie voor de vleesveesector in Vlaanderen.

Nieuws

Trinidad, een Franse blonde d’Aquitainekoe van 5 jaar oud, zorgde in december laatstleden voor een nieuw Frans record inzake karkasgewicht.

right