Sitemenu

zondag 9 augustus 2020
content-main

landbouwbeleid

‘Ik zal vechten voor de dikbilrassen’

LTO-voorman Leon Moonen waarschuwt voor volksgezondheid bij vleesimport
Het dreigend verbod op structurele keizersnede bij dikbilrassen in Nederland zet de LTO-vakgroepvoorzitter vleesveehouderij Leon Moonen op scherp.

Strategische 'truc'

Erkenning witblauw als streekproduct als terugvalpositie voor een eventuele afbouw van de Europese zoogkoeienpremie
De uitwerking van een bonus voor vleesproducenten onder het Meritus-label loopt niet van een leien dakje.

Bestrijding ibr een politiek en economisch spel

Nederlands diergezondheidsimago onder druk door uitblijven ibr-bestrijding
Steeds meer Europese landen gaan over tot verplichte ibr-bestrijding. In Nederland geldt een vrijwillige deelname, maar dat werkt niet positief op het diergezondheidsimago.

Rol productschap verandert

Voorzitter Steven Lak benadrukt publiek én sectoraal karakter PVV
De nieuwe voorzitter van het PVV heet Steven Lak. Hij is geen "vleesman", wel een welbespraakte bruggenbouwer.

Biolandbouw is geen dode letter

De biologische sector is wereldwijd in volle expansie, Vlaanderen steekt een tandje bij voor omschakeling
De vraag naar bioproducten is groot. De biosector groeit en barst van ambitie; steeds meer bedrijven starten een biologische lijn. Maar de sector kent ook een ontwikkeling in regels.

Dikbilrassen op de schop

Extreme vleesrassen verbieden gaat niet door
Betekent de keizersnede het failliet van de vleesrassen, zoals het Belgisch-witblauwras of het Nederlandse Verbeterd Rroodbontras?

Licht optimisme over Mid Term Review

Via overleg met andere EU-landen moeten Nederland en België concurrentiepositie veiligstellen
LTO-bestuurder Offenberg en Boerenbond-adviseur Huyghe geven, i.v.m. de onzekerheid van de landbouwhervormingen, hun verwachtingen voor de vleesveesector

Dierlijke productie 2020

Vlaamse samenleving schrijft drie toekomstscenario's uit
Vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de Vlaamse samenleving discussieerden met elkaar over de toekomst van de dierlijke productie en consumptie in Vlaanderen 2020, en kwamen tot 3 toekomst

MTR niet duurzaam

Boerenbond-adviseur Eddy Leloup: "Vasthouden aan ketenkwaliteit"
Vanaf l januari gelden in 10 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, de nieuwe spelregels in het kader van het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid, ook Mid Term Review genoemd (Neder

Premie krijgen zonder koeien of stieren

Toeslagrechten horen bij eigenaar, grond is noodzakelijk voor verzilveren
Vanaf 2006 krijgen vleesveehouders alle premies in één toeslag uitgekeerd. Deze toeslag is losgekoppeld van het houden van dieren of het verbouwen van een gewas.
right