Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main

maïs

Via veredeling ziekten aanpakken

Louis Vlaswinkel: "Mais testen we niet alleen op stengelrot of builenbrand, maar op alle ziekten"
Maisonderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten in België en Nederland geven aan waar bij hun de accenten liggen bij de bestrijding van builenbrand, stengelrot, kolfsteelrot, de stengelboorder

Maiskrachtvoer doorgelicht

Corn cob mix en maikolvenschroot als krachtbron in rantsoenen bij Belgisch-witblauwvleesvee
Met de teelt van mais en door de mais als vochtig maisgraan, ccm of mks te oogsten kan de kostprijs van krachtvoer verlaagd worden.

Nieuws

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de vorig jaar geïntroduceerde MaisManager-app.

De MaisManager-app behoorde vorig jaar tot de meestgebruikte agrarische apps

Ongewenste maïsbezoekers

Lastig te bestrijden haagwinde bezig aan opmars op maïspercelen
Nederlandse en Vlaamse onkruiddeskundigen geven tekst en uitleg omtrent de 7 belangrijkste onkruiden op maispercelen

Snijmais droger oogsten

Opbrengst- en kwaliteitsverschillen tussen rassen blijven gelijk bij toenemen drogestofpercentage
Het maisrassenassortiment is de laatste jaren sterk veranderd. Naast verschillen in vroegheid zijn de verschillen in afrijpingspatroon en energietype groter geworden.

Maïs in de baal

Nieuwe trend verbetert voerkwaliteit en biedt flexibiliteit
De voordelen van mais in balen, waarbij ook de eigenschappen van de Orkel MP 2000-maisbalenpers ter sprake komen

Geen onverdeeld succes

Kortere rijafstand in maïs verhoogt drogestofopbrengst niet significant
Het hedendaagse denkpatroon inzake milieu zet praktijkonderzoekers aan tot het testen van nieuwe teelttechnieken: kan met een kortere tussenafstand in mais een efficiëntieslag worden gemaakt?

Silomaïskeuze voor vleesvee

Kwaliteit van stengel en blad belangrijker dan zetmeelgehalte
2 consulenten voor voedergewassen geven de aandachtspunten aan voor de keuze van silomaisrassen voor vleesveedieren

Opmars maïskever gestuit?

Sabina Devlieghere: "Lokpercelen moeten nieuwe import verhinderen"
Schets van de Belgische aanpak van de maiswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) in 2003

Intensieve afmesting

Uniek onderzoek legt structuurbehoefte norm voor witblauwe dikbilstieren vast
Uit een Belgisch voederonderzoek bij de intensieve afmesting van witblauwe dikbilstieren blijkt een vaak te lage ruwvoederverstrekking.
right