Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main

maïs

Nieuws

Mais van 2012 moet goed melken

20-11-2012  · 2 reacties

De maiskuilen van 2012 bevatten een hoog gehalte aan zetmeel en hebben een goede vem-waarde. Het eiwitgehalte daarentegen is dit seizoen erg laag.

Mais tikt dit seizoen bijna de grens van 1000 vem aan

Nieuws

Nieuwe schimmelziekte in mais

09-10-2012  · 2 reacties

In enkele maispercelen in Midden-Nederland is de schimmelziekte maiskopbrand geconstateerd. De ziekte kwam in Nederland nog niet eerder voor.

Op de plek waar de kolf hoort te zitten, is bij maiskopbrand een zwarte bol schimmel te zien (foto PPO)

Nieuws

José Graziano da Silva van de Voedsel- en landbouworganisatie FAO heeft in de Britse krant Financial Times de VS opgeroepen om de productie van bio-ethanol uit mais stop te zetten.

Veertig procent van de mais in de VS wordt gebruikt voor bio-ethanol

Nieuws

Maiskuilen 2010 van goede kwaliteit

01-12-2010  · 2 reacties

Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden van dit jaar is de kwaliteit van de maiskuilen goed. Dit meldt BLGG AgroXpertus op basis van de tot nu toe bemonsterde kuilen.

De maiskuilen van 2010 hebben ondanks het wisselende weer goede voederwaarden

Nieuws

Het areaal Vlaams grasland blijft in 2010 met 249.706 hectare veruit het meest beslag leggen op landbouwgrond. Ten opzichte van 2009 is het areaal grasland met 1,8 procent gestegen.

In 2010 staat er 119.330 ha silomais en 60.441 ha korrelmais op het Vlaamse land

Nieuws

Vruchtwisseling verlaagt het risico op bladdenvlekkenziekte bij mais. Dat is de uitkomst van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR.

Twee jaar oude gewasresten bevatten nog levensvatbare sporen bladvlekkenziekte

Nieuws

Onderzoekers op de WUR-proefboerderij te Lelystad gaan na of koeien die drogere mais gevoerd krijgen minder methaan uitstoten.

Hoger drogestofpercentage snijmais mogelijk beter voor klimaat

Nieuws

Ggo

14-11-2008  · 2 reacties

Het eten van genetisch gemodificeerde maïs leidt tot een lagere vruchtbaarheid en een lager lichaamsgewicht, althans bij muizen.

Nieuws

De beste steak ter wereld is niet afkomstig van een vleeskoe, maar van een melkkoe. Dat blijkt uit de verrassende resultaten van een proeverij die het maandblad 'Gastromania' onlangs organiseerde.

right