Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
content-main

markten

Onderscheidend met biologisch rundvlees

Beter inspelen op de marktvraag en innoveren door kritisch te luisteren naar de maatschappij
Biologisch kan en moet doorontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Kritische beoordeling van het productiesysteem is dan noodzakelijk.

Veemarkt te Ciney

Ruim 1,5 miljoen euro voor dierenwelzijn en sanitaire veiligheid
De investeringen van de grootste Europese veemarkt voor mager vee te Ciney

Tussen folklore en economie

Naast prijsvorming is modernisering en creativiteit nodig voor bestaansrecht veemarkt
Betrokkenen geven hun mening over het bestaansrecht van de veemarkt in België en Nederland; verder worden in 't kort ontwikkelingen geschetst in de rest van Europa

Complexe rundvleesmarkt

Joris Coenen: "Veehouders hebben weinig macht over vleesmarkt"
Jaarlijks presenteert de Gira Meat Club de resultaten van zijn wereldwijde studie over de marktvooruitzichten voor vlees op korte termijn.

Nieuws

De Vlaamse landbouwadministratie heeft een inventaris van de huidige prijsnotering en prijsvorming systemen gemaakt, zo meldt VILT.

Nieuws

De veemarkt van Anderlecht sluit eind dit jaar de deuren.

Nieuws

Dinsdag of woensdag moet duidelijk worden of de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie dit jaar nog een akkoord kunnen bereiken over liberalisering.

Nieuws

De markt voor biologische producten, maar ook voor producten die zich onderscheiden op deelaspecten zoals weidegang, buitenuitloop of een regionale herkomst, trekt aan en dat zal naar verwachting d

Nieuws

De Europese Unie, de Verenigde Staten, Brazilië en India waagden zich de voorbije dagen aan een nieuwe poging om het handelsoverleg binnen de WTO over een verdere liberalisering van de wereldhandel

Nieuws

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij wil het toezicht op veemarkten intensiveren naar aanleiding van de mishandelingen van dieren op de markten in Leeuwarden en Utrecht.

right