Sitemenu

maandag 30 maart 2020
content-main

mest

Het gaat nog veel te vaak mis

Jetty Middelkoop: ‘Mest- en silogassen geen prioriteit op agrarische scholen'
Elk jaar weer gebeuren er tientallen ongevallen op boerenbedrijven met mest- en silogassen, niet zelden met een dodelijke afloop voor mens of dier.

Van mest tot stadsverwarming

Mestvergisters op Nij Bosma Zathe voorzien stadsdeel van warmte en stroom
Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe in Goutum realiseerde onlangs samen met energieleverancier Essent en de stad Leeuwarden een bijzonder project.

Zoogkoe met papieren mestoverschot

LTO hoopt op een bedrijfsspecifieke excretie voor zoogkoeienbedrijven begin volgend jaar
Hoeveel mest produceert een sobere zoogkoe? Volgens de normen 76,4 kilo, oftewel 76 procent van de productie van melkkoeien.

Kroonroest in gras

Werken aan het optimale gras bij lagere bemestingsnormen
Gewaarschuwd wordt tegen kroonroest in raaigras, dat weer meer opduikt in Vlaanderen en Nederland door de strengere bemestingsnormen en door de klimaatswijzigingen.

Nieuws

Sinds juli 2008 wordt er over gans Vlaanderen melding gemaakt van een mysterieuze kalverziekte. Zo meldt de website van Veepeiler-rund.

Nieuws

Weldra koetaks in Ierland en Denemarken?

13-03-2009  · 2 reacties

Veehouders in Denemarken en Ierland maken zich ongerust over de mogelijke invoering van een zogeheten flatulentietaks.

Nieuws

Uitstel uitrijverbod in België gehonoreerd

26-08-2008  · 2 reacties

Uitstel uitrijverbod in België gehonoreerd

Nieuws

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt de Vlaamse minister van Leefmilieu Hilde Crevits het uitrijverbod van mest met minstens zeven dagen uit te stellen. Dat meldt Vilt op zijn website.

Nieuws

01-07-2008  · 2 reacties

De vraag naar soja is de laatste decennia enorm gestegen. Vooral voor veevoeders is het gebruik ervan sterk toegenomen.

Nieuws

In november 2005 besliste de Europese Commissie dat in het kader van de nitraatrichtlijn heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied moest worden ingekleurd.

right