Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

natuurbeheer

Ten dienste van weidevogels

Bijzondere veenweiden kortgehouden door Aberdeen Angus - serie natuurbegrazing - deel 5: Veenweidegebied
Net boven Amsterdam bevindt zich één van Nederlands meest bijzondere nationale landschappen: Laag Holland, de natte veenweiden van de Zaanstreek.

Hoogwatervrees

Een kudde rode geuzen werkt mee aan de waterhuishouding in Munnikenland - serie natuurbegrazing - deel 2: Uiterwaarden
In Munnikenland, waar Maas en Waal samenkomen, wordt 500 hectare ingericht voor rivierdynamiek. Nevengeulen geven ruimte voor waterberging bij hoogwatersituaties (zoals in 1995).

Gestuurde duinbeheerders

Piemonteses en Galloways in natte duinvalleien - serie natuurbegrazing - deel 1: Duingebied
Hans Stark onderhoudt het duinvalleiengebied met Piemonteses, Galloways en schapen op het eiland Texel. Het doel ervan is om ’vergrassing’ en ‘verwilging’ tegen te gaan van het gebied.

Nieuws

Een groep Nederlandse natuurbeheerders, vleesverwerkers en afnemers werkt aan een nieuw samenwerkingsverband om vlees van rundvee uit natuurgebieden commercieel te gaan vermarkten.

Herefords leveren bij de slacht meer op dan heckrunderen en Schotse hooglanders
right