Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main

natuurbescherming

Elk weiland is uniek

Veredeling maakt andere rassen smakelijker en meer productief
De trend naar meer variatie in grassoorten in natuurgebieden en weilanden met een beperkt beheer zet door

Oogsten van natuurbeheer

Conclusie potstalsymposium: boeren kunnen natuur beter en goedkoper beheren
In het kort de ervaringen van een echtpaar dat in het Drentse Anderen vanaf 1990 een erfpachtcontract bij Staatsbosbeheer heeft voor het beheer van een natuurgebied, met behulp van 270 zoogkoeien

Fokken en recreatie

Willem Dijkstra: 'We moeten wel een euro per kilo meer krijgen. En dat red ik'
Een bezoek aan een hoogwaardig fokbedrijf met 450 Limousins en een beheersovereenkomst in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Amsterdam

"Wij bezuinigen nooit op een stier"

Frans fokmateriaal van Henk en Johan Betting in Drents natuurgebied
Op een Drents Blonde d'Aquitaine bedrijf heeft men de beweiding van natuurgebieden, waar ook wandelaars komen, een rol mee laten spelen bij de karakterkeuze van de dieren in de fokkerij.

Varen met Limousins

Roodbruine grazers beheren waterrijk natuurgebied in Noord-Holland
Van jongs af aan zijn ze het gewend: om te kunnen grazen moeten de Limousins in het Wormer- en Jisperveld eerst op de boot, ingezet voor het beheer door Natuurmonumenten

Zelfredzame angus

Jos Jaspers: "Dieren houden voor de natuur, niet voor het vlees"
Een natuurreservaat van 1200 ha in Belgisch Limburg wordt begraasd door een kudde van Aberdeen-Angusdieren. Jaspers voert al bijna 20 jaar het beheer over deze kudde.

Ontsporen met spoorelementen

GD stelt dat vijftien procent van het onderzochte vee kampt met tekort aan seleen
Een optimale voorziening van spoorelementen is volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren essentieel voor de groei en de weerstand van runderen.

Geslaagde pioniers

Jan en Rita Ubels combineren zoogkoeien en natuurbeheer succesvol - CRV-vleesveetrofee
Ze waren een van de eersten die van natuurbeheer en zoogkoeienhouderij een professionele tak maakten.
right