Sitemenu

donderdag 21 oktober 2021
content-main

nitraatrichtlijn, water, Europa

Nieuws

De Europese Commissie maakte een balans op over de voortgang inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Er komen strengere maatregelen aan in 2022.

België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië moeten aan de bak omdat ze het verst verwijderd zijn van de nitraatdoelstellingen
right