Sitemenu

zaterdag 8 augustus 2020
content-main

onderzoek

Nieuws

De ontdekkingen van onderzoekers van de Universiteit van Glasgow maken de weg vrij voor nieuwe vaccins en nieuwe behandelmethoden om het Scmallenbergvirus aan te pakken.

Onderzoek maakt weg vrij voor ontwikkeling van vaccin tegen Schmallenberg

Geen ongerustheid

Genetische variabiliteit en inteeltgraad in Blonde d'Aquitaineras weinig alarmerend
Franse onderzoeksinstituten onderzochten de genetische variabiliteit en de inteeltgraad in het Blonde d'Aquitaineras

Maïs, graan of krachtvoer interessant voor afmesting van Blondes?

In een vergelijkingsonderzoek werd bij 2 groepen Blonde d'Aquitainestieren de technische resultaten nagegaan na voedering van een rantsoen met krachtvoer t.o.v.

Drie vormen van verlamming

Recente inzichten in spastische parese of het fenomeen van strekpoten
Verslag van Belgisch onderzoek naar strekpoten bij kalveren, waarbij onderscheid werd gemaakt in spastische verlamming van de oppervlakkige kuitspier (SPG), spastische verlamming van de dijbeenspier (

Nieuws

Twee Belgische universiteiten gaan onderzoek doen naar de afwijkingen hamartoma en Epidermolysis bullosa.

Voor onderzoek naar Epidermolysis bullosa zijn bloedmonsters voldoende

Nieuwe kans vloeibare kunstmest

Spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen
Bemesten met vloeibare kunstmest wil maar geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de in potentie gunstige werking.

Nieuws

De snelheid waarmee het Schmallenbergvirus zich in 2011 in de West-Europese veestapel verspreidde, heeft te maken met het hoge percentage besmette knutten.

Hoog aandeel besmette knutten zorgde voor snelle verspreiding Schmallenbergvirus (foto GD)

Natuurlijk versus keizersnede

Nieuwe onderzoeksresultaten leiden tot bijgestelde inzichten
Uit lopend Belgisch onderzoek rond natuurlijk kalven van koeien van het Belgisch-witblauwras blijkt dat waarschijnlijk een groter wordend bekkenoppervlakte, het kalfvermogen, de lichaamsmaten van het

Nieuws

Actuele ontwikkelingen in de dierlijke genetica: inteelt, gevolgen en hoe ermee omgaan. Dat luidt het centrale thema van de eerste Vlaamse fokkerijdag georganiseerd op 28 oktober 2009.

right