Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

onverdoofd slachten, Europa

Nieuws

Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, antwoordt in een vraag om advies dat het verbod op onverdoofd slachten niet strijdig is met de godsdienstvrijheid.

right