Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main

q-koorts

Q-koorts in onderzoek

Veroorzaker Q-koorts op 50 procent Nederlandse rundveebedrijven te vinden - diergezondheid
Q-koorts is alomtegenwoordig in het nieuws. De ziekte is vooral in verband gebracht met de geitenhouderij. Bij de helft van de rundveebedrijven komen antistoffen voor.

Nieuws

In het kader van verhoogde waakzaamheid onderzoekt DGZ Vlaanderen sinds november verworpen kalveren op Q-koorts. Zo’n 8 procent van de 700 onderzochte verwerpingen blijkt positief.

Runderen zijn vaak drager van Q-koorts zonder ziekteverschijnselen te vertonen
right