Sitemenu

woensdag 21 oktober 2020
content-main

registratie

'Angus maakt excellent vlees van pitrus'

Focko Zwanenburg is voorzitter van het nieuw opgerichte, ambitieuze Nederlands Aberdeen Angus Stamboek
Toen Focko Zwanenburg voor zijn hobby Aberdeen Angus ging houden, kwam hij er al snel achter dat het ras een Nederlands stamboek nodig heeft.

Vlaams stamboek voor Belgisch witblauw van start

Noël van Leeuwe: 'De drempel voor stamboekdeelname moet lager worden'
Meer vleesveehouders toegang verlenen tot afstammingsregistratie en stamboekwerking. Zo luidt het eerste doel van het nieuwe Vlaamse stamboek.

Alles begint met registratie

Mathijs Vandewalle: 'Als inteelt is ingeperkt, loopt het met de sterfte automatisch beter' - bedrijfsreportage
Tochtdetectie optimaliseren om zo de tussenkalftijd te verlagen. Met die gedachte lieten Willy en Mathijs Vandewalle het automatisch tochtdetectiesysteem Ovalert installeren.

Samenwerken speerpunt

Peter van Nieuwenhuijzen: 'Uitdragen waar je zelf liefhebberij in hebt' - portret
Samenwerking met andere stamboeken en dierregistratie: het zijn twee zaken waar Peter van Nieuwenhuijzen als voorzitter van het Nederlands Charolais Stamboek aan wil werken.

Irriterende oormerken

Kwaliteit oormerken in Nederland en Vlaanderen nog steeds ruim in vraag gesteld
Een schets van de situatie betreffende de kwaliteit van oormerken in Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen is sprake van 1 leverancier, in Nederland van 4

Nieuws

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent vanaf 16 juli opnieuw vrijstelling voor de verkoop en het gebruik van drie middelen die de overdracht van blauwtong verm

Nieuws

De Vlaamse landbouwer leeft een groot deel van de beheerseisen steeds beter na. Gemiddeld gezien werden in 2007 zo’n 5 procent minder vaststellingen genoteerd.

Nieuws

De Europese Unie stuurt al in oktober een veterinaire missie naar Brazilië die onder meer moet controleren of de regeling voor de identificatie en registratie van runderen wordt nageleefd.

Nieuws

De randvoorwaarden, ook wel cross compliance genoemd, die van toepassing zijn bij de toekenning van de rechtstreekse inkomenssteun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werden in 2

Nieuws

right