Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main

rundveevoeding

Maiskrachtvoer doorgelicht

Corn cob mix en maikolvenschroot als krachtbron in rantsoenen bij Belgisch-witblauwvleesvee
Met de teelt van mais en door de mais als vochtig maisgraan, ccm of mks te oogsten kan de kostprijs van krachtvoer verlaagd worden.

Te weinig selenium

Verlaagde immuniteit door tekort essentiële mineralen
Een dierenarts was benieuwd naar het probleem van seleniumgebrek in zijn praktijk en besloot als proef in overleg met een veehouder bij 15 runderen van verschillende leeftijd bloed te tappen.

Seleniumalarm in Vlaanderen

Op meer dan 80 procent van de Vlaamse vleesveebedrijven haalt het vee de minimumnorm voor selenium niet
Selenium is belangrijk voor het op peil houden van een normale groei en productie en voor de opbouw van weerstand.

Toekomst voor tarwegistconcentraat?

Nevenstroom bio-ethanolproductie goedkope eiwitbron in vleesveerantsoen
Op zoek naar kostprijstechnisch interessante voermiddelen komen natte bijproducten, zoals tarwegistconcentraat, in beeld als aanvulling in vleesveerantsoenen.

Van groenvoer tot pellet

Kunstmatig groenvoer drogen beperkt conserveringsverliezen
Groenvoederdrogerij Timmerman uit Kortgene in Zeeland zet al generaties lang vers geoogst gras of luzerne om in een kwaliteitsvolle, droge pellet.

Opduikend botulisme

Dierenarts Geert Hoflack: "België neemt de meest starre houding aan in toelating van vaccins"
België wordt getroffen door een toenemend aantal gevallen van botulisme. De overheid biedt de veehouders en dierenartsen geen instrumenten om in te grijpen.

Gedeelde passie voor veevoeding

Alfons en Hans De Baerdemaeker houden de bedrijfsvoering gesloten
Met Blondes produceert het gezin De Baerdemaeker het goedkoopst 1 kg mager vlees. Het akkerbouw-veeteeltbedrijf koerst op zelfvoorziening in vee, ruwvoer en krachtvoer.

Nog niet wild van ureum

Nieuwe inzichten en technieken vergroten werkbaarheid van goedkopere eiwitbron
Ureum als eiwitbron in de voeding van vleesstieren wordt nog niet veel toegepast, maar ureum in een nieuw jasje lijkt toch hernieuwde aandacht te krijgen

IJzersterk de winter door

Volgens Franse trend is een lepel levertraan goed voor verhoging weerstand vleesvee
Aandacht voor de samenstelling en de mogelijke betekenis van levertraan, dat in Frankrijk op melk- en vleesveebedrijven ruimschoots voorhanden is
right