Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main

rundveevoeding

Triticum spelta miskend

Marc Buydens: "Spelt leert witblauwen opnieuw herkauwen"
Na Wallonië gaat men ook in Vlaanderen de goede werking van dit oude tarweras in de veevoeding ontdekken

Voeding van mestvee

Gewicht en voeding bepalen in sterke mate de groei - deel 5: mestvee - serie: Veevoeding
Aanwijzingen voor de voedersamenstelling voor dikbil-koeien en -stieren

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser, aanbod eiwit relatief ruimer
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de te verwachten verschuivingen in de aanvoer van producten voor de veevoedermarkt

Silomaïskeuze voor vleesvee

Kwaliteit van stengel en blad belangrijker dan zetmeelgehalte
2 consulenten voor voedergewassen geven de aandachtspunten aan voor de keuze van silomaisrassen voor vleesveedieren

Opstallen of weiden van Piemontese

Belang uitgebalanceerde voeding bij Italiaanse Piemontese vaak onderschat
Meer dan de helft van de Piemontese zoogkoeien in Italië verblijft het hele jaar door in de stal. Een gesprek volgt met een veehouder die zijn zoogkoeien binnen heeft.

'Silage geeft pissig vlees'

Pittige uitspraken typeren Franse vakbondsvrouw en Blondefokker
Reportage van een Frans fokkerijbedrijf met 65 geregistreerde zoogkoeien van het Blonde d'Aquitaineras op 122 ha

Aardappelen prima voedermiddel

Kostprijs tot in de voederbak uiteindelijk richtinggevend voor toepassing
Uitleg omtrent de geschiktheid van aardappelen in het voederrantsoen van Belgisch Witblauwe dikbilstieren aan de hand van een vergelijkende voederproef tussen dikbilstieren die een rantsoen op basis v

Werking van gisten

Gistpreparaten vooral nuttig in krachtvoerrijke rantsoenen voor vleesvee
De werking van gisten in de voeding voor vleesvee

Elk weiland is uniek

Veredeling maakt andere rassen smakelijker en meer productief
De trend naar meer variatie in grassoorten in natuurgebieden en weilanden met een beperkt beheer zet door

Inpasbaarheid van granen

Aandacht voor structuurvoorziening en mineralenbalans bij vervoedering van granen noodzakelijk
In 't kort aandacht voor teeltkundige aspecten en de vervoedering van eigen granen aan vleesvee
right