Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main

rundveevoeding

Maïs, graan of krachtvoer interessant voor afmesting van Blondes?

In een vergelijkingsonderzoek werd bij 2 groepen Blonde d'Aquitainestieren de technische resultaten nagegaan na voedering van een rantsoen met krachtvoer t.o.v.

Intensieve afmesting

Uniek onderzoek legt structuurbehoefte norm voor witblauwe dikbilstieren vast
Uit een Belgisch voederonderzoek bij de intensieve afmesting van witblauwe dikbilstieren blijkt een vaak te lage ruwvoederverstrekking.

Schuimtympanie

Overmaat aan klaver oorzaak van schuimtympanie - uit de dierartspraktijk
De verschijnselen van een verteringsstoornis bij een witblauwe koe, die in een jonge klaverweide was uitgebroken

Mag het wat minder zijn?

Over normvoedering bij zoogkoeien tijdens stalperiode
Zoogkoeien worden bij de meeste vleesrassen tijdens de winterperiode beperkt gevoederd. De opname is dikwijls onvoldoende om de energiebehoefte te dekken, met gewichtsverlies tot gevolg.

Jeugd mét toekomst

Wegen van jongvee geeft noodzakelijke informatie over opfok
Gewezen wordt op het belang om zelfs bij extensieve vleesrassen geen bezuinigingen toe te passen bij de opfok van kalveren, pinken en vaarzen.

Gezonde bemesting

Mineralenvoorziening in vleesveerantsoen sturen met bemesting
Het verband wordt gelegd tussen meer aandacht voor de bemesting van grasland en de gezondheid van vleesvee, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan de mineralen en spoorelementen als kobalt, koper,

Rantsoen van volwaardige herkauwer

Evenwicht tussen energie en eiwit én aanwezigheid structuur essentieel - serie Veevoeding, deel 2: van kalf tot pink
Aandacht aan de voorwaarden, waaraan de kalvervoeding dient te voldoen in de periode vanaf 6 maanden

Voeding van vrouwelijk jongvee

Kwalitatieve ruwvoeders en bijvoedering tijdens weideperiode noodzakelijk - serie Veevoeding - deel 3: jongvee
Aanwijzingen voor de verstrekking van aanvullend voer aan Belgisch Witblauwe vaarzen
right