Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main

rundveevoeding

Met maten en gewichten

Ivan De Roo: "Die echte vleeskalveren worden doorgaans geen koeien"
Een Belgische BWB-fokker praat over de uitgangspunten van zijn fokkerij. Wortelpuree vormt het ongewone hoofdbestanddeel van het rantsoen op dit bedrijf

Voeding van witblauwe dikbilkoeien

Het scoren van de lichaamsconditie is een waardevol controlehulpmiddel - serie: Veevoeding - deel 4: Koeien
Leeftijd, lichaamsconditie, fysiologische toestand van de koe en opfokmethode van de kalveren bepalen de voederbehoeften van de witblauwe dikbilkoe.

Urinewegstenen te lijf

'Onopgemerkte' nier- en blaassteenvorming miskend fenomeen in afmesting van stieren
Een dierenarts, verbonden aan de Universiteit Gent, geeft nader uitleg

Valkuilen bij kuilaanleg

Katrien Boussery: "De open zijde van de kuil naar het noorden"
Gewezen wordt op het belang van een goede ligging en ondergrond bij de aanleg van een nieuwe kuil. De betonsoort en de nabehandeling van het nieuwe betonoppervlak blijken vaak te worden verwaarloosd

Eigen eiwitbron

Met plaatselijke lupineteelt verder kijken dan onze 'sojaneus' lang is
De maatschappelijke acceptatie van soja als eiwitbron voor diervoer vermindert door o.a. het niet-ggo-vrije karakter.

Seleniumtekort

Organische vorm biedt nieuw perspectief voor tekort bij witblauwe kalveren
Een seleniumtekort komt regelmatig voor bij dieren van het Belgisch witblauwras. Natriumseleniet toedienen helpt maar in beperkte mate.

Ontsporen met spoorelementen

GD stelt dat vijftien procent van het onderzochte vee kampt met tekort aan seleen
Een optimale voorziening van spoorelementen is volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren essentieel voor de groei en de weerstand van runderen.

Nieuws

Ruim 700 bezoekers kwamen zaterdag 5 september naar de Blonde Bedrijven Dag in Oost-Nederland.

De bezoekers uit zowel Nederland, Duitsland als België werden tijdens de Blonde B

Na de bedrijfsbezoeken was er gelegenheid om bij te praten met de collega’s onder het genot van een drankje en een hapje
right