Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main

satelliet, mais,Limagrain

Nieuws

Op basis van het huidige aantal aanmeldingen schat zaaizaadleverancier Limagrain in dat komend teeltseizoen circa 400 tot 500 veehouders de maisteelt met de satelliet gaan volgen.

Op basis van de rapportages van Agrility is de maisopbrengst beter in te schatten
right