Sitemenu

woensdag 21 oktober 2020
content-main

Staatsbosbeheer, Nederland

Nieuws

Vanaf 1 januari 2022 wordt iedere boer, die een gebruikersovereenkomst afsluit met Staatsbosbeheer (SBB), verplicht tot het volgen van de basiscursus Inleiding Beheer Natuurgraslanden. Dat blijkt uit een brief die SBB aan haar pachters heeft gestuurd.

Ervaring met natuurgraslandbeheer ontslaat een boer niet van de plicht tot het volgen van de cursus (foto: Melkvee.nl)
right