Sitemenu

zondag 31 mei 2020
content-main

vee- en vleesindustrie

Rood of wit vlees

Voor een correcte interpretatie van studieresultaten is het belangrijk om voldoende specifiek te zijn over de vleessoorten
Niet alle wetenschappers omschrijven in detail wat ze bedoelen met vlees. Dat kan knap lastig zijn voor een correcte vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk.

"We raken onze voorsprong kwijt"

Volgens Jos Ramekers zijn consumenten bij aankoop rundvlees niet geïnteresseerd in welzijn
De voorzitter van het productschap PVE bekijkt de (rund)vleesproductie in Nederland en vergelijkt die met andere landen

Marktgericht produceren

Zwaardere runderkarkassen stuiten op weerstand bij afnemers
De discussie of witblauwen nu groter moeten of niet beroert de veehouderijgemeenschap. Dat de meningen verdeeld zijn, kon u lezen in het aprilnummer van VeeteeltVlees.

Kweekvlees

Noodzaak of curiosum - Consument heeft in complexe discussie wellicht het laatste woord
BAMST, de vereniging van vleeswetenschappers, vierde te Gent haar twintigjarig bestaan met voordrachten en een debat rond het thema ‘Kweekvlees: noodzaak of curiosum?’.
right