Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
content-main

veemarkt, Ciney

Nieuws

De algemene directie van het federaal voedselagentschap FAVV heeft aan de vzw Veemarkt Ciney medegedeeld dat het de procedure die was ingesteld om de uitbatingsvergunning in te trekken, stopzet.

De uitbating van de veemarkt te Ciney (B) kan blijven doorgaan
right